zaterdag 27 september 2008

Laylat Al-Qadr - Kadir Gecesi - De Waardevolle Nacht

"De Nacht van de Beslissing [de waardevolle nacht], Laylat al-Qadr is de nacht waarin Mohammed de openbaring kreeg. Deze nacht wordt binnen de islam als zeer waardevol gezien. Moslims wordt dan ook aangeraden de nacht in gebed door te brengen en de salat te verrichten. Wanneer deze nacht is, is niet bekend, maar vaak wordt aangenomen dat het om een van de oneven nachten van de laatste tien dagen van de maand ramadan gaat" (Wikipedia).


Surat Al-Qadr (Power, Fate) is the 97th sura of the Qur'an. Today/tonight is the Night of Power, Laylat Al-Qadr.

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

[1] We have indeed revealed this (Message) in the Night of Power: [2] And what will explain to thee what the Night of Power is? [3] The Night of Power is better than a thousand months. [4] Therein come down the angels and the Spirit by Allah's permission, on every errand: [5] Peace!... This until the rise of Morn.

Kadr Suresi Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi.

Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

[1] Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
[2] Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? [3] Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. [4] O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. [5] O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Soera De Waardevolle Nacht is de 97ste soera van de Koran. Vandaag/vannacht zitten we in die nacht.
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

[1] Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht. [2] Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is? [3] De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. [4] Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebodneder (zeggende). [5] "In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad.

May God hear our prayers.

Allah dualarınızi kabul etsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Moge God onze gebeden aanhoren.

Geen opmerkingen: