zondag 5 oktober 2008

Reveal yourselves


"Homo homini lupus est"
("De mens is voor zijn medemens een wolf.")
("Man is wolf to man.")

.

Geen opmerkingen: